Naar Groot-Leuven

Bij zijn oprichting in 2015 focuste het platform op het stadscentrum. Het organiseerde haar activiteiten praktisch volgens een aantal thematische werkgroepen: bewonersparticipatie, herinrichting van het openbaar domein, communicatie, monitoring en evaluatie van de resultaten, …

Met de invoering van het nieuwe circulatieplan in het najaar 2016 werd een belangrijke verwezenlijking van het platform bereikt. Deze mijlpaal vormde de aanleiding om de focus te verbreden tot Groot-Leuven en omgeving. Momenteel maken actievelingen van Kessel-Lo en Wilsele-Dorp deel uit van de werking.

In functie van deze nieuwe focus werkt het Platform Straten Vol Leuven volgens een decentrale, gebiedsgerichte organisatie per deelgemeente. De opstart van een werking, de opbouw van een visie, de uitwerking van acties en de samenwerking met stakeholders wordt vanuit de woonkern georganiseerd. De leden werken autonoom waar mogelijk, toetsen af waar nodig.

Een kenngroep blijft nuttig om de werking als koepel te ondersteunen: de platformtekst actualiseren, als koepel communiceren, mogelijke synergieën tussen lokale werkingen detecteren, overlappende thema’s opnemen (openbaar vervoer, de ring, …), uitwisseling van ervaringen faciliteren, de relaties tussen de koepel en stakeholders verzorgen (Stad, vzw Leuven 2030, De Lijn, …). 

Duurzame mobiliteit

De meeste verplaatsingen in Leuven blijven beperkt tot 5 kilometer. Voor zo’n afstand is de fiets een ideaal vervoersmiddel. Ook vanuit onze buurtgemeenten kan je Leuven makkelijk bereiken met de fiets. Je staat nooit in de file en geniet van een dagelijkse portie beweging. Trouwens, met de fiets ben je dikwijls sneller op bestemming dan met de wagen. Ben je nog niet vertrouwd met de fietsroutes in Leuven? Dan kan je via de app Routecoach alle populaire trajecten ontdekken en je eigen fietsroutes registreren.

FIETSEN IN LEUVEN WORDT NOG VEILIGER EN COMFORTABELER. Fietsen wordt veiliger door de invoering van het circulatieplan. Heel wat straten hebben nu een enkele rijrichting voor wegverkeer en er komen meer fietsenstallingen. We hopen binnenkort ook werk te maken van thuis leveren van boodschappen na fiets-shoppen.

HET FIETSROUTENETWERK.  Het stadsbestuur, de provincie en het Vlaams Gewest werken momenteel aan een fietsroutenetwerk voor regio Leuven. Dit netwerk verbindt woonkernen met het stadscentrum en andere belangrijke bestemmingen. Het aanleggen van fietssnelwegen zullen de verplaatsing over langere afstanden vergemakkelijken. De klimaatwerf Leuven Fietsstad streeft naar een klimaatneutraal Leuven en wil de realisatie van dit netwerk een stevige duw in de rug geven.

VERGOEDINGEN EN FIETSEN TER BESCHIKKING. Heel wat werkgevers voorzien nu al fietsvergoedingen voor woon- en werkverplaatsingen. Ook de KU Leuven stelt een vloot van duizenden fietsen ter beschikking voor haar personeel. Als alternatief voor een bedrijfswagen zijn enkele bedrijven aan het experimenteren met elektrische fietsen, en sommige scholen begeleiden fietsmama’s en –papa’s op hun dagelijkse fietstocht naar school. Naast hun werkgevers, denkt KU Leuven ook aan zijn studenten door ze een fiets te verhuren aan spotprijzen. In fietsateliers kunnen de studenten gratis hun fiets laten herstellen.

WAAR KAN JE JE FIETS PARKEREN?  Het station van Leuven telt momenteel al meer dan 7.500 fietsenstallingen en zal de komende jaren die stallingen nog uitbreiden. Voor kleine herstellingen of een leenfiets kan je ook terecht op www.blue-bike.be

HET FIETSBELEIDSPLAN.  Binnenkort komt het stadbestuur ook naar buiten met een fietsbeleidsplan. Zij denken onder meer aan deel-bakfietsen.