Voorstellen Circulatieplan

25 oktober 2016 – Sinds enkele weken is stad Leuven begonnen met de geleidelijke invoering van het verkeerscirculatieplan. Dit plan is een belangrijke stap in de evolutie naar een klimaatneutrale stad en heeft onder andere tot doel de leefkwaliteit en de bereikbaarheid van de binnenstad te vergroten. 

Lees verder >

Smoldersplein

Black Carbon meting

Burgerplatform Straten Vol Leuven voerde in samenwerking met Leuven 2030 een nulmeting van de luchtkwaliteit in Leuven uit. Al fietsend legden vrijwilligers, uitgerust met een geavanceerd meettoestel, een traject van 14 km door de binnenstad af. De studie was gericht op het detecteren van de concentratie van black carbon (roet) in de lucht. Black carbon is een van de schadelijkste onderdelen van fijn stof en wordt onder andere uitgestoten door gemotoriseerd verkeer. De nulmeting kan als referentie gebruikt worden om vast te stellen hoe de luchtkwaliteit in de binnenstad de volgende jaren evolueert.

Lees verder > 

Damiaanplein

Gangmakersavond

Inspirerende en informatieve avond voor Leuvenaars die in eigen straat of buurt aan de slag willen gaan rond een herinrichting van de publieke ruimte en/of duurzame mobiliteitsoplossingen in het kader van het nieuwe verkeerscirculatieplan.

Download de uitnodiging. 

Parijsstraat

Stadsmeubilair