Het is druk in Leuven. Het aantal inwoners, bezoekers, studenten en pendelaars in de binnenstad is de laatste jaren stelselmatig toegenomen. Om de binnenstad leefbaar te houden sloegen enkele partners de handen in elkaar voor het Platform Autoluwe Binnenstad.

“Straten vol Leuven”. Met dit concreet droombeeld treedt het Platform naar buiten. Auto’s zullen verplicht plaats maken voor meer groen en planten. Voor meer kleur en zuurstof. Voor buurtfeesten, voor koetjes en kalfjes. Voor kinderen, maar ook voor rust. Het platform verenigt momenteel enkele tientallen geëngageerde actievelingen uit verschillende Leuvense organisaties en bedrijven. Samen dromen ze van een bruisende én bereikbare binnenstad waar meer kan en minder moet, zowel voor bewoners als voor bezoekers.

Drie concrete ambities voor onze stad zijn de drijfveren achter het platform. Om te beginnen willen we de belevingswaarde van de binnenstad vergroten, want samen met het aantal inwoners en bezoekers groeit ook de nood aan kwalitatieve publieke ruimte. Daarnaast willen we ook de bereikbaarheid van de binnenstad veilig stellen. Als we meer plaats bieden aan de fiets en het openbaar vervoer, dan groeit de bereikbaarheid van de binnenstad. Ten slotte wil de stad Leuven tegen 2030 klimaatneutraal worden, en dan is de uitstoot verminderen noodzakelijk. Het verkeer is namenlijk verantwoordelijk voor 25% van de CO2-uitstoot.

Contacteer ons vrijblijvend via ikhebeenvraag@stratenvolleuven.be

Partners

 • “Meer plezier, meer groen, meer mensen, meer gezelligheid in de leuvense straten. Een ambitie waar Boondoggle graag aan mee werkt. De unieke manier waarop dit platform probeert deze ambitie te realiseren is alvast een eerste succes.”

 • “Met de keuze voor een autoluwe binnenstad kan Leuven zowel de leefkwaliteit als de bereikbaarheid veilig stellen voor de toekomst. “

   

 • “Onze plaats om samen te leven wordt alsmaar kleiner. Mijn droom is een Leuven waar auto’s nog nauwelijks in het straatbeeld opduiken en waar straten en pleinen gevuld zijn met mensen.”

 • “Leuven autoluw, een droom die werkelijkheid wordt. Een stad waar het fijn is om te leven. Waar je vrij ademt, waar kinderen ravotten en waar iedereen geniet.”

   

   

 • “Onkruid gelooft in het verhaal van de maakbare stad waarin publieke ruimte terug naar de stad en haar bewoners vloeit. De progressieve keuze voor een autoluwe stad schept kansen voor meer ruimte, meer vrijheid, meer dynamiek, meer stad. Laten we die kansen samen grijpen.”

   

 • “Geen auto’s in de straten betekent meer plaats om te spelen, te bewegen en te genieten van het (buiten) leven.”

   

 • “Zuurstof en ruimte om te zijn en te bewegen in de stad, zijn een fundamentele voorwaarde voor het welbevinden van de Leuvenaar.”

   

 • “Bubble Post is gespecialiseerd in first-and-last-mile delivery. De goederen worden aan de rand van de stad bij ons afgeleverd waarna ze gesorteerd en gebundeld worden. Ons eigen ontwikkeld IT-systeem berekent voor ons de meest efficiënte route en voorziet het meest geschikte voertuig.”

 • “Geen kleine maatregelen in de marge, maar een sprong voorwaarts zodat de stad weer wordt wat ze hoort te zijn: een plek waar mensen graag zijn.”

 • “Om te evolueren naar klimaatneutraliteit, zowel voor de stad Leuven als de provincie, is een modal shift, weg van autogebruik, absoluut noodzakelijk.”

 • “Een autoluw Leuven is een innovatief en noodzakelijk experiment in levenskwaliteit: minder stress, minder emissies, meer sociale contacten, meer beweging! “

 • “De werkelijkheid is niet onveranderlijk. Alles zou anders kunnen zijn. We moeten eigenlijk alleen maar beslissen, dat we het ook willen.”

 • “Als we in autoluwe steden het goederenvervoer anders aanpakken, hebben we een aangenamer leefklimaat, meer veiligheid en een betere gezondheid. Duurzame leveringen zorgen voor meer comfort, tijdswinst en kostenbesparing, zonder de bereikbaarheid te beperken.”

 • “Als stad met internationale uitstraling is Leuven een autoluw centrum aan zichzelf verplicht. Reclaim the streets en scoor met duurzame aantrekkelijkheid bij burgers en bezoekers.”

 • “Om Leuven leefbaar en bereikbaar te houden, moeten we volop ruimte maken voor groen en plaatsen waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten. Daarvoor moet en kan de auto wijken en moeten alternatieven als (elektrische) fietsen en openbaar vervoer alle kansen krijgen.”

 • “Moderne Europese steden pakken uit met een autoluwe kern. Met alle Leuvense kennis, innovatie & ondernemerschap maken we van Leuven dé Vlaamse fietsstad. Let’s rock & ride!”

 • “Ik wil een stad met meer (adem)ruimte die uitnodigt om te wandelen, te fietsen, te blijven plakken, je stoel buiten te zetten en waar je mensen op straat tegenkomt. Voor bewoners en bezoekers.”

 • “Mobiel 21 Kiest ervoor om onze leefomgeving op een milieuvriendelijke en veiligere manier bereikbaar en leefbaar te maken. na een autoloze zondag in Leuven gaan we dus graag voor een autoluwe maandag t.e.m. zondag!”